Hvad er Ramløse Lokalråd

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse sogn. Bemærk her, at Ramløse sogn også omfatter Ågerup, Tågerup og Skærød. Rådet er i alle almene forhold vedrørende Ramløse-området rådgivende over for Helsinge kommune. Lokalrådet kan også selv tage initiativer til forbedring af forholdene for borgerne i området, bl.a. på miljømæssige, tekniske, kulturelle og sociale områder.

Ramløse Lokalråd kan efter forhandlinger med et eller flere af de øvrige lokalråd i Helsinge kommune i samarbejde med disse foretage henvendelser til kommunen om forhold af betydning for større dele af kommunen.

Når det af rådet findes hensigtsmæssigt at tage emner op til debat blandt borgerne, kan rådet afholde borgermøder, hvortil alle borgere i Ramløse sogn har adgang.

Lokalrådet består af 7 medlemmer, hvoraf kirken, Ramløse Idrætsforening, Ramløse skole og forsamlingshuset hver udpeger et medlem. De øvrige 3 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Lokalrådets arbejde

Lokalrådet er altså en forening, som arbejder ud fra et sæt vedtægter, som er vedtaget på en generalforsamling.

Alle personer bosiddende i Ramløse sogn er medlemmer, og har derfor stemmeret til generalforsamlinger. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned. Læs om dette års generalforsamling i dette nummer af Ramløse Guiden.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når lokalrådet finder det nødvendigt, eller når mindst 25 borgere over for rådet fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af den ønskede dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest l måned efter begæringens modtagelse.